ملاقات مردمی شهردار با شهروندان
اجرای عملیات آسفالت ریزی خیابان های پشت پمپ بنزین و زیر سازی خیابان یکم باغ عمران-آبان 98
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اقبالیه، عملیات پیاده روسازی خیابان پاسداران با مساحتی بالغ بر ۵ هزار مترمربع و هزینه‌ی ۵ میلیارد ریال آغاز شد.
 امینی سرپرست شهرداری بر تاثیرات اجتماعی مثبت فضاسازی شهری و پیاده رو سازی تاکید کرد و گفت: احداث و بهسازی پیاده روها بر اساس اصول شهرسازی رعایت حقوق شهروندان محسوب می‌شود چرا که پیاده‌روها یکی از مباحث اساسی هستند که از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان تأثیر عمده و نقش برجسته ای دارند.
 وی با اشاره به اجرای عملیات بهسازی پیاده رو خیابان پاسداران تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه در مساحتی بالغ بر ۵ هزار مترمربع که نوسازی موزائیک، فرش پیاده رو، بازسازی باغچه ها، اصلاح شیب بندی کف و رفع موانع را شامل می شود با توجه به اتمام جدول گذاری  نهرآب شهرداری اقدام به بازسازی پیاده‌رو نموده است.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است