پیام تبریک کارکنان شهرداری اقبالیه به مناسبت روز شهردار
پاکسازی حاشیه جاده اقبالیه – قزوین

انش آموزان نقاشی هایی با مضمون محیط زیست بر روی بنر و کیسه های پارچه ای خرید ( نه به پلاستیک) انجام دادند.سوم اردیبهشت سال 1398،مراسم گرامیداشت روز زمین پاک توسط واحد خدمات شهری شهرداری اقبالیه با همکاری مهدهای آسمان آبی و شایسته ، با حضور 150نفر از دانش آموزان دوره پیش دبستانی به همراه والدین محترم در سالن مدیریت بحران شهرداری و بوستان ولایت برگزار گردید. در این مراسم با توزیع بروشورهای آموزشی در خصوص علت نامگذاری روز زمین پاک و فواید بازیافت به دانش آموزان و والدین آموزش داده شد ، سپس دانش آموزان نقاشی هایی با مضمون محیط زیست بر روی بنر و کیسه های پارچه ای خرید ( نه به پلاستیک) انجام دادند.

 

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است