اجرای پروژهای شهری نیازمند نظارت مستمرمسئولان است

پیام تبریک شهردارورئیس شورای اسلامی اقبالیه به مناسبت آغاز دهه کرامت
حمایت از ورزشکاران جلوی آسیب های اجتماعی را می گیرد.

 

جلسه هم اندیشی شهردارومعاونت عمرانی در دفترشهردارجهت تسریع در امورپروژه ها برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی اقبالیه

دراین جلسه مهندس اکبرپور شهرداراقبالیه گفت : حضور مستمر درمحل اجرای طرح موجب تسریع درروند اجرایی واهتمام بیشتر مدیدان خواهد شد.

وی ابراز امید واری کرد: باهمکاری ونظارت مستقیم مدیران دربهسازی سطح شهر ورفع نیازشهروندان درامورعمرانی، فضای سبز،خدمات شهری وغیره گامهای موثری برداشته شود.

شهردار اقبالیه: برتسریع اجرای امور وتحویل به موقع فعالیت های عمرانی به شهروندان تاکید کرد.

مهندس اکبرپور:تسریع کرد امروز مردم از شهرداری انتظار احداث پروژهای دارند که رفاه ، آسایش وامنیت را در شان آنها به ارمغان آورد وخوشبختانه با پیگیری واهتمام ویژه شهردارپروژه ها طی زمان بندی مناسب وبا کیفیت مطلوبی در حال پیشرفت می باشد.

وی اضافه کرد: از تمامی پرستل انتظارمی رودکه باتسریع درامور پروژها  درحداقل زمان ممکن به اتمام برسانند تا شهروندان از امکانات شهری بهرمند شوند.