حمایت از ورزشکاران جلوی آسیب های اجتماعی را می گیرد.

اجرای پروژهای شهری نیازمند نظارت مستمرمسئولان است
افتتاح مرکزفروشگاه کارآفرینی شهرداری اقبالیه

نشست بررسی مشکلات هئیت فوتبال با حضور شهردار ،اعضای شورای اسلامی،معاون عمرانی شهردار وجمعی از ورزشکاران دردفترشهرداراقبالیه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهراقبالیه: دراین جلسه مهندس اکبر پور شهرداراقبالیه با بیان اینکه این شهردارای استعدادهای درخشانی است ادامه حمایت از جوانان ورزشکار زمینه رشد وترقی آنان را فراهم میکند

وی افزود: شهراقبالیه به لحاظ  ظرفیت وپتانسیل بالا دررشته های مختلف ورزشی نیازمند توجه بیشتر مسئولان بوده واکنون کمبود امکانات بویژه سالن های ورزشی یکی از مطالبات اصلی ورزشکاران می باشد که امیدواریم با مشارکت شهرداری واداره ورزش وجوانان بتوانیم دراین زمینه گام موثری برداریم.

اکبرپور گفت: یکی از برنامه های شهرداری درزمینه ایجاد فضاهای ورزشی عمومی احداث زمین فوتسال چمن می باشد که زمین وطرح اولیه آن درنظرگرفته شده است وسعی می نماییم که درظرف یک ماه آینده به بهره برداری برسانیم

شهرداراقبالیه اضافه کرد: زمین چمن مصنوعی فوتسال درمساحت 700مترمربع درخیابان پاسداران ساخته می شود

وی تصریح کرد : تلاش شهرداری برای ساخت این زمین چمن درجهت استفاده نوجوانان وجوانان شهردراوقات فراغت می باشد

اکبرپور بیان کرد: ایجاد امکانات تفریحی ورزشی اقبالیه یکی ازاولویتهای مهم شهرداری است تا فضای مناسب درشان جوانان فراهم سازد

 

 

 

درادامه مهندس نجف پور معاون عمرانی و فنی شهرسازی شهرداری اقبالیه گفت: نخستین زمین چمن طبیعی شهرداری اقبالیه تا 8ماه آینده به بهربرداری می رسد

وی افزود: با توجه به لزوم گرایش به ورزش برای داشتن زندگی بهتر وافزایش سلامتی شهروندان وفراهم ساختن زمینه های لازم برای نهادینه کردن ورزشهای دست جمعی بین جوانان ونوجوانان زمین چمن طبیعی فوتبال به اعتباری بالغ بر 3میلیارد ریال درمساحت 9هزار100مترمربع دردست احداث می باشد