پروژه ها و سرمایه گذاری ها

22/02/1397

پروژه مشارکتی شهر خودرو

22/02/1397

احداث پارک

22/02/1397

آسفالت معابر

11/02/1397

گلنگ زنی پروژه

باحضور معاون عمرانی استاندار؛ 10 طرح عمران شهری در اقبالیه آغاز شد عملیات احداث 10طرح عمران شهری شامل ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد و کمربندی، […]