واگذاری عملیات ممیزی املاک و معابر شهر اقبالیه

باز آفرینی محله اکبر آباد و آزادگان

      شهرداری اقبالیه در نظر دارد به استناد ماده پنج آیین نامه مالی شهراریها نسبت به واگذاری عملیات ممیزی املاک و معابر شهر اقبالیه در قالب GIS  از طریق مناقصه عمومی با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که دارای اعتبار و ظرفیت کاری هستند تقاضا می گردد نسبت به بررسی همه جانبه موقعیت جغرافیایی شهر و شرایط شهرداری اقدام نموده ومدارک و  پیشنهادات خود را برا اساس برآورد اولیه در قالب پاکت الف(اصل ضمانتنامه بانکی یا اصل رسید بانکی مبلغ واریزي تضمین شرکت) و  پاکت ب (شامل کلیه اسناد مناقصه و مدارک شناسایی شرکت و سایر مدارک درخواستی اعلام شده) و پاکت ج (شامل قیمت پیشنهادی و برگ آنالیز و فرم تعهد نامه ظرفیت به کار) به دبیرخانه شهرداری تحویل و یا به آدرس شهرداری اقبالیه پست سفارشی نمایند.

شرایط عمومی مناقصه:

 1. موضوع مناقصه
  الف) تهیه نقشه بلوکی تفصیلی بر اساس کدهای نوسازی در مقیاس 2000/1 در محدوده مصوب شهر اقبالیهب) بررسی آرشیو الکترونیکی و فیزیکی پرونده‌های املاک موجود در محدوده قانونی شهر اقبالیه و انجام فعالیت‌هایی نظیر: تعیین تکلیف پرونده‌های بایگانی موقت، تخصیص کد نوسازی به پرونده‌های فاقد کدج) انجام فعالیت ممیزی املاک بر اساس فرم­های مصوب و ارائه نتایج در محیط نرم‌افزار GIS و سامانه سراد) بهنگام سازی پرونده‌های موجود و تهیه‌شده به‌صورت فیزیکی و الکترونیکیه) بررسی پرونده‌های نوسازی با توجه به اسناد موجود و اعلام مغایرت‌ها جهت ارجاع به واحدهای مربوط بر اساس چک لیست خلاصه وضعیت پروندهو)تهیه لایه‌های اطلاعاتی موردنیاز در محیط نرم‌افزار GIS بر اساس اطلاعات حاصل از پیمایش محدوده شهرز) چاپ و ارسال فیش‌های عوارض سطح شهر به درب منازل و استقرار گروه بازبینی جهت رسیدگی به اعتراضات
 2. محل اجرای کار : محدوده قانونی شهر اقبالیه
 3. مبلغ برآورد اولیه : سه میلیارد ریال
 4. مدت اجرای کار: حداکثر 12 ماه
 5. تعداد تقریبی املاک و مستحدثات شهری: 12000 ملک
 6. مقدار مساحی و نقشه برداری: ………… هکتار
 7. کارفرما: شهرداری اقبالیه
 8. دستگاه نظارت : شهرداری اقبالیه
 9. دستگاه مناقصه گذار: شهرداری اقبالیه
 10.  مبلغ تضمین:  به میزان پنج درصد مبلغ برآورد اولیه می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با برگ ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود:
  — ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع دستگاه مناقصه گذار که مدت اعتبار تضمین باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها باشد.– اوراق مشارکت بی نام و یا چک بین بانکی تضمینی و یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری به  شماره   0106395281003 نزد بانک  ملی شعبه اقبالیه .
 11. اسناد مناقصه در ساعات اداری از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 97/03/17 ارائه می گردد.
 12. قیمت اسناد مناقصه 500.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 2122057901 نزد بانک تجارت شهر اقبالیه واریز و رسید آن به همراه نامه درخواست RFP به شهرداری تحویل گردد.
 13.  کلیه اسناد مناقصه از جمله این دعوت نامه می بایست به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده برسد.
 14.  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه شهرداری ، پایان وقت اداری روز  دوشنبه  مورخ 97/03/28 می باشد، بدیهی است به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ مقرر تحویل داده شود هیچ گونه ترتیب اثری داده  نخواهد شد.
 15.  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست  صلاحیت لازم در رشته نقشه برداری زمین ، تهیه نقشه تفضیلی و ممیزی و اجرای GIS را داشته باشند.
 16. پیشنهادهای واصله در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 97/03/30 در کمیسیون مناقصه بازگشایی و برنده در تاریخ ………….اعلام و شرکت برنده ظرف مدت پنج روز نسبت به تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10درصد قیمت پیشنهادی اقدام و به شهرداری تحویل نماید. در غیر اینصورت ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط و کار به نفر دوم واگذار می گردد.
 17.  شهرداری در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 18. نفرات اول ، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردراری ضبط می گردد.
 19.  هزینه چاپ آگهی های روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 20.  سایر شرایط و اطلاعات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 21.  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن14-33422611 -028 تماس حاصل نمایند.

خلاصه شرح آگهی:

شرایط عمومی مناقصه:

 • موضوع مناقصه

الف) تهیه نقشه پایه در مقیاس 1:500 به روش زمینی در محدوده مصوب شهر اقبالیه

ب) بررسی آرشیو الکترونیکی و فیزیکی پرونده‌های املاک موجود در محدوده قانونی شهر اقبالیه و انجام فعالیت‌هایی نظیر: تعیین تکلیف پرونده‌های بایگانی موقت، تخصیص کد نوسازی به پرونده‌های فاقد کد

ج) انجام فعالیت ممیزی املاک بر اساس فرم­های مصوب و ارائه نتایج در محیط نرم‌افزار GIS و سامانه سرا

د) بهنگام سازی پرونده‌های موجود و تهیه‌شده به‌صورت فیزیکی و الکترونیکی و اعلام مغایرت‌ها جهت ارجاع به واحدهای مربوط بر اساس چک لیست خلاصه وضعیت پرونده

ه) چاپ و ارسال فیش‌های عوارض سطح شهر به درب منازل و استقرار گروه بازبینی جهت رسیدگی به اعتراضات

 • محل اجرای کار : محدوده قانونی شهر اقبالیه
 • مبلغ برآورد اولیه : سه میلیارد ریال
 • مدت اجرای کار: حداکثر 12 ماه
 • تعداد تقریبی املاک و مستحدثات شهری: 12000 ملک
 • مقدار مساحی و نقشه برداری: 518 هکتار
 • کارفرما: شهرداری اقبالیه
 • دستگاه نظارت : شهرداری اقبالیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *