گزارش تصویری از ادامه عملیات جدول گزاری معابر و خیابان باغ عمران (شهرک ولایت) توسط واحد عمرانی شهرداری