گزارش تصویری از استمرار آماده سازی کوچه های نیلوفر در خیابان پاسداران جهت لکه گیری آسفالت توسط واحد عمرانی شهرداری