اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیهWhatsApp Image 2021-08-10 at 9.06.22 AM
نایب رئیس شورا
هوشنگ حیدری
MrMolaii
سخنگوی شورا
داود ملایی
WhatsApp Image 2022-01-25 at 9.23.39 AM
خزانه‌دار شورا
سید علی پرپینچی

mrAlian
عضو شورا
رضا علیان
MrBigdelo
عضو شورا
خیراله بیگدلو
رحیم لو
عضو شورای شهرستان
رضا رحیم لو