اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیهWhatsApp Image 2021-08-10 at 9.06.22 AM
نایب رئیس شورا
هوشنگ حیدری
no-image
سخنگوی شورا
داود ملایی
no-image
خزانه‌دار شورا
سید علی پرپینچی

no-image
عضو شورا
رضا علیان
no-image
عضو شورا
خیراله بیگدلو
رحیم لو
عضو شورای شهرستان
رضا رحیم لو