پروژه‌های در حال اجرا

لیست پروژه‌های در حال اجرا به شرح زیر می‌باشد:

ردیف عنوان پروژه آورده شهرداری (میلیون ریال) آورده سرمایه‎‌گذار (میلیون ریال) جمع کل (میلیون ریال) توضیحات
1 کارخانه آسفالت 39000 24000 63000 آورده شهرداری :  کارخانه آسفالت  (درصد سهم شهرداری  13.5 %) از تولید
Skip to content