تقدیر و تشکر بابت فعالیت مرکز کارآفرینی شهرداری اقبالیه

پاکسازی حاشیه جاده اقبالیه – قزوین
دیدار شهردار از مرکز کارآفرینی

جلسه سرکار خانم دکتر بیدخام مدیرکل امور اجتماعی، سرکار خانم ربیعی مدیرکل امور بانوان استانداری و سرکار خانم کاظمی مدیر مرکز کارآفرین شهرداری و مهندس اکبرپور شهردار اقبالیه.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اقبالیه: در این جلسه دکتر بیدخام از مهندس اکبر پور و خانم کاظمی بابت فعالیت مرکز کارآفرینی شهرداری تقدیر و تشکر کردند وی عنوان کردند:وجود مرکز کارآفرینی در شهرهای استان موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
مهندس اکبرپور نیز عنوان کردند با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های موجود در استان شهرداری ها می توانند مرکز کارآفرینی راه اندازی کنند.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است