انتقادات و پیشنهادات

شهرداری اقبالیه همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان است و به آن ارج می نهد.


راه‌های ارتباطی سامانه پیامکی با شهرداری جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات شما شهروندان 5000298667-5000298668

Skip to content