پرسش‌های پرتکرار

  • مبلغ عوارض سالیانه یک واحد مسکونی چقدر است؟ مبنای محاسبه براساس متراژ و محل واحد مسکونی می باشد که حدوداً 300تا 450 هزارتومان برای یک سال می باشد.
  • مبلغ پروانه ساختمانی چقدر است؟ مبلغ براساس متراژ واحد مسکونی و تجاری ، میزان تراکم پایه و مجاز محاسبه می گردد.(در صورتی که مالک کد نوسازی ملک خود را داشته باشد می تواند با مراجعه به سایت شهرداری اقبالیه با ورود اطلاعات درخواستی خود نسبت به مبلغ پروانه اطلاع پیدا کند.)
  • مبلغ تمدید پروانه چقدر است ؟براساس قانون درآمد پایدار تمدید پروانه در سال اول رایگان و در سال دوم 3% عوارض روز پروانه محاسه می باشد.
  • -به چه فازهایی از باغ عمران امکان صدور پروانه ساخت وجود دارد؟باتوجه به حل مشکل انشعابات و آماده سازی در فاز 1 صدور پروانه ساخت بلامانع بوده و در فاز2  عملیات انشعابات در حال انجام بوده که امکان صدور پروانه ساخت با اخذ تعهد انشعابات امکان پذیر است.
  • وضعیت صدور پروانه ساخت در محله اکبر آباد و زورآباد به چه صورت است؟در حال حاضر با توجه به مشاع بودن زمین ها امکان صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد.اما با توجه به پیگیری های واحد شهرسازی صدور پروانه در این بافت ناکارآمد شهری در چند ماه آینده میسر میگردد.
  • چگونه از فرآیند پاسخ استعلام خود آگاهی پیدا کنیم؟پس از بازدید درصورت تکمیل بودن پرونده به مالک پیامک ارسال میگردد ومالک میتواند از فرآیند های صدور استعلام یا مجوز خود اطلاع پیدا کند.
  • هزینه صدور پروانه ساخت چه مقدار است؟پس از ترخیص نقشه ها از سازمان نظام مهندسی از واحد درآمد قابل محاسبه میباشد.
  • آیا حضور مالک در زمان بازدید الزامیست؟بله،در روز بازدید حضور مالک در محل ملک الزامیست،مگر اینکه مورد معامله زمین باشد.
Skip to content