electronic88
شکایت (3)

پاسخگويي و رسيدگي به شكايات شهروندان در حوزه خدمات شهرداری (10012643000)

معماری (2)

تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (10012644000)

مشاغل مزاحم (2)

ساماندهي مشاغل مزاحم شهري و فرآورده هاي كشاورزي (12062645000)

مجوز نصب انتن (2)

صدور مجوز نصب آنتن هاي اپراتورهاي تلفن همراه (13062646000)

کنترل ترافیک شهری 2

مدیریت و كنترل ترافيك شهري (12012647000)

حمل ونقل عمومی (2)

ارائه خدمات حمل و نقل عمومی شهری (13052648000)

نظارت بر امور عمرانی2

هماهنگي و نظارت بر امور عمراني شهرهای بالای 500 هزار نفر (10012649000)

آرامستان2 copy

ارائه خدمات آرامستانها (10062650000)

دفاتر کاگزاری (2) copy

صدور مجوز فعالیت دفاتر کارگزاری شهرداری ها (13012651000)

پروانه و گواهی ساختمان (2)

ارائه پروانه‌ها و گواهی‌های ساختمانی (13042652000)

نظارت بر ساخت وساز2

نظارت بر ساخت و ساز شهری (13042653000)

تغییر کاربری املاک (2)

صدور مجوز تغییر کاربری املاک شهری (13042654000)

تغییر کاربری املاک (2)

صدور مجوز تفکیک و تجمیع املاک شهری (13042655000)

پروانه و گواهی ساختمان (2)

پاسخ به استعلام‌های حوزه شهرسازی در شهرداری (10012656000)

ارائه خدمات به فضاهای عمومی (2)

ارائه خدمات فضای عمومی شهرها (14062657000)

مجوز حفاری (2)

صدور مجوزهای حفاری در سطح شهر (14062658000)

خدمات ایمنی (2)

ارائه خدمات ایمنی و امداد و نجات در شهرها (12022659000)

پسماند (2)

ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری (14012660000)

رفع تخلفات شهری (2) copy

پیشگیری و رفع تخلفات شهری (10012661000)

نام گذاری معابر شهری (2)

نامگذاری معابر شهری (10012662000)

پسماند (2)

جمع­ آوری حیوانات موذی شهر (12062663000)

دفاتر کاگزاری (2) copy

ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهر (17062664000)

نظارت بر امور عمرانی2

اجرای طرح‌های مشارکتی توسعه شهری (15022665000)

دفاتر کاگزاری (2) copy

حمایت از پایان‌نامه‌ها، طرح‌ها و ایده ها در زمینه مدیریت شهری (10052666000)

پروانه و گواهی ساختمان (2)

صدور کارت شهروندی (10012667000)

Skip to content