اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیهMrBigdelo
نایب رئیس شورا
خیراله بیگدلو
رحیم لو
سخنگوی شورا
رضا رحیم‌لو
رضایی2
خزانه‌دار شورا
شیخ محمد رضایی

MrMolaii
دبیر اول شورا
داوود ملایی
WhatsApp Image 2022-01-25 at 9.23.39 AM
منشی شورا
سید علی پرپینچی
mrAlian
عضو شورا
رضا علیان

Skip to content