سالروز پاک‌ترین،زلالترین،شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارک باد.

دهه کرامت گرامی باد

🌹مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست

🌹نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست

🌹در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها

🌹در مقام همسری، زیبندۀزهرا علیست. . .

🌹سالروز پاک‌ترین،زلالترین،شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارک باد.