ولادت سراسر نور و شادي شفيعه روز جزاء، كريمه اهل بيت، حضرت فاطمه معصومه(س) گرامی باد.

هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر
دهه کرامت گرامی باد

فرارسيدن اول ذيقعده، ولادت سراسر نور و شادي شفيعه روز جزاء، كريمه اهل بيت، حضرت فاطمه معصومه(س) و يازدهم ذيعقده، ميلاد فرخنده و پرنور و سرور هشتمين حجت خدا، آيت حق حضرت علي بن موسي الرضا (ع) و دهه نوراني كرامت را به تمامي رهپويان طريق پرافتخار عصمت وطهارت و دوستداران و پيروان راستين ائمه معصومين تبريك و تهنيت گفته ،اميدوارم خداوند متعال همواره توفيق شناخت و معرفت اهل بيت و  حركت در مسير مكتب نجاتبخش انبياء الهي را بر همه ما مسلمانان ارزاني فرمايد.