روز جهانی معلولان، یادآور عزم ملی جهت برابرسازی فرصت‌ها و رفع مشکلات فراروی افراد دارای معلولیت برای ساخت جهانی بهتر پس از کروناست.
‍ رئیس شورای اسلامی و شهردار اقبالیه ۲۶ آذرماه روز حمل و نقل و رانندگان را تبریک گفتند.

به استحضار می رساند با توجه به عدم ابلاغ نهایی طرح تفصیلی شهر اقبالیه و همچنین طی تشریفات ثبتی تهیه سند افرازی اسناد اراضی قروچی،هرگونه نقل و انتقال قطعات تفکیکی از نظر این شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده و مسئولیت حقوقی آن بر عهده معامله کنندگان است.