ملاقات عمومی شهروندان با غلامرضا فرجی شهردار اقبالیه