گزارش تصویری از بازدید سرزده پورقاسم سرپرست شهرداری از ایستگاه آتش نشانی اقبالیه