چمن زنی، هرس درختان و ترون های پارک ولایت و سطح شهر توسط واحد فضای سبز