بازدید میدانی سرپرست شهرداری از پارک مسافر، ولایت، دانشجو

چمن زنی، هرس درختان و ترون های پارک ولایت و سطح شهر توسط واحد فضای سبز
پاکسازی و علف زنی روفوژ وسط خیابان های سطح اقبالیه در راستای زیباسازی منظر شهری توسط واحد فضای سبز
✅  به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه:فرجی گفت: ساماندهی پارک ها و تجهیز آنها به وسایل مورد نیاز موجب فراهم شدن محیطی مناسب برای گذران اوقات فراغت شهروندان می‌شود.
✅  درادامه بازدید میدانی موانع و مشکلات آن مکان مورد بررسی قرار گرفت.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است