گزارش تصویری از دیدار صمیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قزوین جناب سرهنگ دالوندی با فرجی شهردار اقبالیه
گزارش تصویری از دومین روز اجرای طرح بر هم زدن بازار های خرید و فروش اموال مسروقه در اقبالیه (1)
✅  به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه : پیرو شکایات شهروندان محترم شهر اقبالیه مبنی بر انتشار بوی نامطبوع در سطح شهر، مراتب از طرق واحد خدمات شهری و کارشناس محیط زیست شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
✅  با توجه به اینکه منبع انتشار بو، مرغداری فعال در شمال شهر اقبالیه تشخیص داده شده با ارگان های ذیربط مکاتبه و در روز پنج شنبه 99/04/19 با همراهی کارشناسان اداره دامپزشکی قزوین از مرغداری مذکور بازدید به عمل آمد و با صدور اخطار 10 روزه  مقرر گردید جهت رفع مشکلات موجود اقدام گردد.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است