گزارش تصویری از نظافت کامل محوطه پارک شهید رجایی و بلوار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، توسط واحد خدمات شهری شهرداری