عشق به امام خمینی (ره) یک افتخار است، مردم‌باوری، نقطه کانونی اندیشه‌های امام راحل محسوب می‌شود.
گزارش تصویری از ادامه جدول گذاری انتهای کوچه های نیلوفر و پارک سر رشته داری توسط واحد عمرانی

فرجی شهردار اقبالیه گفت: هزار و ۵۰۰ مترطول جدول‌گذاری در معابر سطح شهر و با هدف رعایت بهداشت و هدایت آب‌های سطحی انجام شد.

✍ به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی اقبالیه: فرجی با اشاره به عملکرد شهرداری اظهار کرد: ۳۵۰۰ مترمربع لکه گیری آسفالت به منظور تسهیل در تردد شهروندان از جمله فعالیت‌های عمرانی انجام شده در شهرداری به شمار می‌رود.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است