گزارش تصویری از فضا سازی سطح شهر به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر خرداد ۱۴۰۰