گزارش تصویری از لایروبی و طعمه گذاری جوی های خیابان معلم، شهید دولتی ، جنب مسجد صاحب الزمان، خیابان مطهری و شهید مطهری توسط واحد خدمات شهری