گزارش تصویری از بازدید میدانی سرپرست شهرداری و مسئولان واحد های عمرانی،فنی شهرسازی و املاک از کارگاه شهرداری