جلسه کمیسیون املاک و حقوقی شورای اسلامی با موضوع تعیین تکلیف اراضی موسوم به جنگلبانی و اراضی شمالی شهر و هکتار ربع ها با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی، مسئول واحد املاک و شهرسازی و نماینده حقوقی شهرداری برگزار شد و حاضرین در جلسه در این خصوص و رفع مشکلات بحث و گفتگو کردند.