گزارش تصویری از مرمت و لکه گیری معابر اصلی و فرعی سطح شهر با تولید ۳۳ تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری