گزارش تصویری از بازدید فرجی شهردار اقبالیه از اجرای عملیات پیاده رو سازی خیابان ولیعصر (عج)، توسط واحد عمرانی