جلسه هم اندیشی شهردار اقبالیه با رئیس اداره برق جهت رفع مشکلات زمین های عزیزی و هکتار ربع

گزارش تصویری از ادامه اجرای عملیات عمرانی در سطح شهر توسط واحد عمرانی
شهردار اقبالیه از روند پیگیری زمین های شمال شهر خبر داد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: این جلسه که با حضور فرجی شهردار، معاونت و مسئولین واحدهای شهرسازی، عمرانی و رئیس اداره برق اقبالیه در دفتر شهردار برگزار شد مقرر گردید با همکاری شهرداری و اداره برق در اسرع وقت برای زمین های عزیزی و هکتار ربع خدمات ارائه گردد.

فرجی در خصوص اراضی شمالی شهر اظهار کرد: واحد های املاک، شهرسازی،حقوقی و عمرانی پیگیر این پروژه کرده ایم و هر روز در حال رایزنی و پیگیر موضوع هستیم، امیدواریم با مساعدت و همکاری مسئولین شهری و استانی بتوانیم مشکلات شهروندان به ویژه مالکین اراضی شمالی شهر را هر چه سریع تر برطرف کنیم.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است