گزارش تصویری از آغاز عملیات اجرایی زیر سازی باغ عمران توسط شهرداری