گزارش تصویری از زیرسازی و آماده سازی معابر در سطح شهر خیابان شهید بابایی و کوچه های بنفشه جهت انجام لکه گیری آسفالت