گزارش تصویری از زیرسازی و آماده‌سازی کوچه های عارف جهت اجرای آسفالت توسط واحد عمرانی شهرداری