گزارش تصویری از آغاز عملیات جدول گزاری معابر باغ عمران (شهرک ولایت) توسط واحد عمرانی شهرداری