گزارش تصویری از بازدید میدانی پورقاسم سرپرست شهرداری ، معاون عمرانی و ناظر و کارشناسان واحد عمرانی از عملیات جدول گزاری معابر عمومی زمین های عزیزی

گزارش تصویری از بازدید میدانی پورقاسم سرپرست شهرداری، علیان عضو شورای اسلامی ،معاون اداری مالی شهرداری، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری،نماینده استانداری،رئیس کلانتری ۲۰ اقبالیه،نماینده اتحادیه آهن فروشان،نماینده پلیس پیشگیری و نماینده جهاد کشاورزی از مکان ساماندهی و راه اندازی سایت ضایعات فروشان.
بازدید میدانی پورقاسم سرپرست شهرداری ، نظامی معاون عمرانی شهرداری و بیگدلو رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهر اقبالیه از عملیات زیرسازی و جدول گذاری باغ عمران

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه

 

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است