گزارش تصویری از خاکبرداری معابر زمین های باغ عمران جهت زیرسازی و جدول گذاری توسط واحد عمرانی شهرداری