گزارش تصویری از ادامه عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری