گزارش تصویری از ادامه عملیات لکه گیری آسفالت معابر عمومی سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری

Skip to content