یازدهمین جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرداری برگزار شد.

چهارمین جلسه مردمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه (مسجد امام حسین (ع))
در پی اقدامات توهین آمیز به قرآن، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه بیانیه ای صادر کردند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: یازدهمین جلسه کمیسیون عمران شهرداری به ریاست مهندس سلمانی شهردار و باحضور معاون و مهندسین ناظر شهرداری با موضوع بررسی لوایح عمرانی پیشنهادی شهرداری و مسائل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار شد
در جلسه  مذکور روند اجرایی پروژه های احداثی و نیمه تمام و پروژه های جدید عمرانی در سطح شهر بررسی شد و تسریع در تکمیل آنها مورد تأکید قرار گرفت.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است