گزارش تصویری از بازدید میدانی مهندس سلمانی شهردار ، پورقاسم معاونت خدمات شهری ، سوار مدیر حراست ، علیزاده مسئول واحد عمرانی شهرداری از روند عملیات آماده سازی زمین فوتبال و آسفالت معابر عمومی سطح شهر

Skip to content