گزارش تصویری از عملیات درختکاری در بلوار شهید سلیمانی توسط واحد فضای سبز