گزارش تصویری از اصلاح روشنایی پارک معلم – جایگزینی پایه چراغهای قدیمی با برج های نوری ۹ متری و نصب پروژکتورهای LED کم مصرف توسط واحد فضای سبز