گزارش تصویری از مرحله اول واکاری فضای سبز بلوار امام خمینی (ره) با کاشت ۹۰ اصله درخت و درختچه زینتی توسط واحد فضای سبز شهرداری

Skip to content