گزارش تصویری از بازدید میدانی مهندس سلمانی شهردار و مهندس سوار مدیر حراست شهرداری از ادامه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان

Skip to content