سالروز پاک‌ترین،زلالترین،شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارک باد.

دهه کرامت گرامی باد
عید سعید غدیرخم مبارک

?مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست

?نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست

?در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها

?در مقام همسری، زیبندۀزهرا علیست. . .

?سالروز پاک‌ترین،زلالترین،شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارک باد.