پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه به مناسبت روز پاکبان

پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر
مالکین محترم به منظور تبدیل رای تخریب به جریمه حسب شرایط مندرج در قانون، در اسرع وقت به شهرداری اقبالیه مراجعه نمایید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه:متن پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه به شرح زیر است

پاکبانان که عاشقانه و دلسوزانه برای حفظ بهداشت و سلامت شهر و شهروندان قدم بر می دارند، نامشان در اذهان حک می شود و بی تردید نقش پاکبانان خدوم به عنوان سفیران پاکیزگی و بهداشت شهر برجسته است و همه شهروندان بر این نقش مهم واقف هستند.

اینجانبان ضمن تبریک روز پاکبان، از تلاش های خستگی ناپذیر شما پاکبانان عزیز که در راستای حفظ پاکیزگی و طراوت شهر از هبچ کوششی فروگذاری نمی کنید، سپاسگزاری می کنیم و اقدامات ارزنده تان را جهت مدیریت بهینه پسماندها و صیانت از سلامت مردم پاس می داریم.

Skip to content