مدیران شهرداری اقبالیه


IMG_20231229_192300_406

شهردار : آقای میکائیل سلمانی


تحصیلات : فوق لیسانس علوم سیاسی
پست الکترونیک : mayor@eghbalieh.ir
سابقه : 12سال
شماره تماس : 09123814569

MrPorghasem

معاونت خدمات شهری : آقای علی اصغر پورقاسم


تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
پست الکترونیک : APoorghasem@eghbalieh.ir
سابقه : 22سال
شماره تماس : 09127890488
MrNajafpoor2

مدیرعامل سازمان حمل و نقل : آقای قاسم نجف پور


تحصیلات : دکترای جغرافیا ومدیریت شهری
پست الکترونیک: gnajafpoor@eghbalieh.ir
سابقه : 23سال
شماره تماس : 09127835836
۲۰۲۴۰۴۰۹_۰۹۳۰۴۳

مسئول حراست : آقای منصور سوار


تحصیلات : لیسانس حقوق ثبتی
پست الکترونیک : herasat@eghbalieh.ir
سابقه : 13سال
شماره تماس : 09122824393


Skip to content