سازمان حمل و نقل شهرداری اقبالیه

برنامه ریزی حمل ونقل عمومی زیر مجموعه ای یکپارچه از کل برنامه ریزی حمل ونقل درون شهری است .مسیر ها و ترمینالهای حمل ونقل عمومی باید یک ساختار یکپارچه جهت انجام رفت و آمد های روز افزون در منطقه مورد نظر را تشکیل دهند. اهداف این برنامه ریزی ممکن است از بهبود خدمات فعلی تا ارائه یک طرح جامع از یک سیستم توسعه یافته جدید را شامل گردد.امروزه تقریبا “تمامی مدیران شهرها بر طرف کردن مشکل حمل ونقل و ترافیک را جز وظایف اصلی خود در برنامه ریزی های شهری محسوب مینمایند.تبعات ترافیک و مشکلات حوزه حمل ونقل گاها”آنچنان وسیع و جدیست که نمیتوان این موارد را نادیده گرفت و مخابرات آن گاهی تمام زندگی شهری را تحت الشعاع خود قرار می دهد مباحث و موضوعات فنی ،تخصصی ، اقتصادی،اجتماعی و حتی فرهنگی از نتایج غیر قابل پیش بینی حمل و نقل عمومی در درونشهرها و بین شهرها و روستاها می باشد. که بیانگر وجود دیدی وسیع ،کلان و همه جانبه برای مقوله ترافیک و حمل ونقل برای مدیران و برنامه ریزان شهر می باشد.

لذا سازمان حمل و نقل اقبالیه با سرلوحه قراردادن این موارد ،جهت ساماندهی به امور حمل ونقل اهداف کلی ذیل را دنبال مینماید:

1-مدیریت یکپارچه حمل ونقل عمومی بار و مسافر .

2-مدیریت ساخت ،توسعه ،بهره برداری و نگهداری پایانه های مسافری شهری و پایانه ها .

3-مدیریت ایجاد،بهره برداری و نگهداشت مرکز کنترل ترافیک شهر.

4-توسعه و بهبود سامانه های حمل ونقل همگانی مسافر و بار و خطوط همگانی مسافر و پوشش بهینه آنها.

5-مناسب سازی و بهبود سامانه های حمل ونقل عمومی مسافر و تسهیلات ترافیکی به منظور تردد ایمن و آسان .

6-مدیریت تهیه ،نصب و نگهداری علائم افقی و عمودی راهنمایی و رانندگی ،تابلوهای هدایت مسیر .

7-مدیریت ایجاد و نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو و امور ستادهای معاینه فنی.

8-بررسی و پیشنهاد و نظارت بر نرخ کرایه حمل ونقل عمومی مسافر و بار و تعیین شیوه اخذ آن با الویت استفاده از روش های نوین.

9-صدور ،تمدید پروانه فعالیت برای ناوگان حمل ونقل عمومی بار و مسافر.

10-اجرای مصوبات شورا و هیئت مدیره سازمان.

11-نظارت بر نرخ کرایه های مصوب و برخورد قانونی باافراد متخلف.

Skip to content